Ny bestyrelse

Bestyrelsen i Fjerritslev Badmintonklub har konstitueret sig. Benedicte Dormann er ny formand, Sine Kragh er ny sekretær og vi har fået to suppleanter ind i bestyrelsen. Udenfor bestyrelsen har vi kasserer, revisor og sponsor/SoMe ansvarlig